Počítačový kurz - ŠTART - DAAL - počítačové kurzy

Počítačové kurzy
+421944 516 434
+421907 637 377
Počítačové kurzy
Spišská Nová Ves
e-mail: daal@daal.sk
+421944 516 434
+421907 637 377
e-mail: daal@daal.sk
+421944 516 434
+421907 637 377
Počítačové kurzy
Preplatenie PC kurzov prostredníctvom ÚPSVaR/Kompas+/
počítačové kurzy
Preplatenie PC kurzov prostredníctvom ÚPSVaR/Kompas+/
počítačové kurzy
e-mail: daal@daal.sk
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
Prejsť na obsah

Počítačový kurz - ŠTART

Počítačové kurzy

    

Počítačový kurz - ŠTART

Termín kurzov: Kurzy otvárame priebežne, podľa dohody.
Cenník na vyžiadanie. Cena kurzu závisí od typu a dĺžky kurzu.

Informácie o kurze
Počítačový kurz - ŠTART je vhodný pre úplných začiatočníkov bez ohľadu na vek. Nepredpokladajú sa žiadne skúsenosti
ani znalosti z oblasti počítačov. Počas kurzu účastník získa vedomosti potrebné k bežnej užívateľskej práci s počítačom, operačným systémom Microsoft Windows, internetom a e-mailom, ako aj úvodný prehľad o programoch Word a Excel,
ktoré sú dnes bežne používané. Absolvovaním tohto kurzu užívateľ získa základnú vedomosť a zručnosť, ktorá sa považuje
za automatickú súčasť počítačovej gramotnosti.

Obsah kurzu:
 • práca s počítačom v prostredí Microsoft Windows
 • internet – vyhľadávanie informácií a prezeranie www stránok
 • e-mail – elektronická pošta
 • textový editor Microsoft Word - vytváranie textových dokumentov
 • čo je internet – vysvetlenie základných pojmov
 • aké služby internet v súčasnosti poskytuje
 • čo sú to www stránky a ako fungujú
 • prehliadač a jeho ovládanie
 • prezeranie www stránok, domovská stránka, odkazy
 • tlač a ukladanie webových stránok, uloženie textu, uloženie obrázku
 • elektronická pošta (e-mail) – princíp fungovania, registrácia, vytvorenie správy, prijatie správy, odpoveď na správu, preposlanie správy, pripojenie súboru ku správe
 • bezpečnosť na internete, antivírusový program
Návrat na obsah