Office - DAAL - počítačové kurzy

Počítačové kurzy
+421944 516 434
+421907 637 377
Počítačové kurzy
e-mail: daal@daal.sk
+421944 516 434
+421907 637 377
e-mail: daal@daal.sk
+421944 516 434
+421907 637 377
Počítačové kurzy
Preplatenie PC kurzov prostredníctvom ÚPSVaR/Kompas+/
Počítačové kurzy
Preplatenie PC kurzov prostredníctvom ÚPSVaR/Kompas+/
Počítačové kurzy
e-mail: daal@daal.sk
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
Prejsť na obsah

Office

Počítačové kurzy

Osnova:
 
 
Textový editor Microsoft Word:
 
 • úvod do práce s Wordom
 • spustenie programu
 • písanie jednoduchého textu, formátovanie textu
 • klávesnica, klávesové skratky
 • odstavce, číslovanie, odrážky
 • práca so štýlmi
 • vloženie tabuľky, obrázkov, tvarov atď.
 • záhlavie a zápätie, číslovanie stránky, zalomenie stránky, generovanie obsahu
 • vkladanie kopírovaného textu z iného dokumentu
 • rozloženie stránky a nastavenie
 • pozadie stránky – vodotlač, farba, orámovanie
 • práca s poznámkami
 • používanie nástrojov – pravítko, lupa, mriežka...
 • uloženie práce
 
 
Tabuľkový kalkulátor Microsoft Excel:
 
 • úvod do MS Excel
 • pás kariet Ribbon
 • rozloženie strany
 • základne prostredie a jeho úpravy
 • popis objektov/zošit, hárok, bunka/
 • kurzor
 • práca so súbormi
 • formáty – formát bunky, údajov, písma, ohraničenie bunky atď.
 • tvorba údajov a obsahu
 • vloženie a úprava obsahu bunky
 • vzorce a funkcie
 • vzorcový panel
 • základné matematické operátory v exceli
 • percentá
 • najvyužívanejšie funkcie – finančné, logické, štatistické, dátumové atď.
 • tvorba a úprava tabuliek
 • grafy
 • ukotvenie záhlavia pri dlhej tabuľke
 • zamykanie bunky/dolárový znak/
 • oprava navonok nezmyselnej tabuľky
 • kontingenčná tabuľka – práca s tabuľkou z rôznych uhlov pohľadu
 • uloženie súboru
 
 
Prezentačný program Microsoft PowerPoint:

 • úvod do PowerPointu
 • základné zásady – textová časť, obrázok, používanie farieb
 • zlaté pravidlá pri príprave prezentácie
 • praktické rady
 • tvorba prezentácie – typy prezentácie
 • motívy, prechody, animácie, časovanie
 • formátovanie pozadia, textu, obrázku
 • vytvorenie hrajúcich pohľadníc
 • využívanie rozšírených možností/zvuk, film, animácie/
 • tlač snímok, osnovy, podkladov a poznámok, ukladanie a formáty uloženia
 
 

Návrat na obsah