Špecialista MS Office - DAAL - počítačové kurzy

Počítačové kurzy
+421944 516 434
+421907 637 377
Počítačové kurzy
Spišská Nová Ves
e-mail: daal@daal.sk
+421944 516 434
+421907 637 377
e-mail: daal@daal.sk
+421944 516 434
+421907 637 377
Počítačové kurzy
Preplatenie PC kurzov prostredníctvom ÚPSVaR/Kompas+/
počítačové kurzy
Preplatenie PC kurzov prostredníctvom ÚPSVaR/Kompas+/
počítačové kurzy
e-mail: daal@daal.sk
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
Prejsť na obsah

Špecialista MS Office

PC kurzy pre nezamestnaných
                                                                                                              

  Počítačové kurzy pre nezamestnaných - možnosť preplatenia ÚPSVaR/KOMPAS+/
                                                            

Špecialista MS Office
Rozsah kurzu: 80 hodín
Termín kurzov: Kurzy otvárame priebežne, podľa dohody.
Cenník na vyžiadanie. Cena kurzu závisí od typu a dĺžky kurzu.

Informácie o kurze
Microsoft Office v sebe zahŕňa komplexný balík aplikácií ako Word, Excel, Powerpoint, Outlook a iné. Mať a ovládať kancelársky balík Microsoft Office, resp. niektoré z jeho aplikácií je v dnešnej dobe nevyhnutnosťou. Patrí medzi špičku kancelárskych aplikácií. Na tomto kurze sa absolvent naučí pracovať s textovým editorom, vytvárať tabuľky, používať vzorce, funkcie, grafy, robiť analýzy, naučí sa využívať kontingenčné tabuľky, vytvárať pezentácie a rôzne iné veci týkajúce
sa daného kancelárskeho balíka. Každý, kto ovláda aspoň tie najzákladnešie aplikácie balíka, patrí v každom zamestnaní
medzi top pracovníkov.

Obsah kurzu:
  • textový editor Microsoft Word
  • tabuľkový kalkulátor Microsoft Excel
  • prezentačný program Microsoft PowerPoint

 

Návrat na obsah