Počítačové kurzy pre samoplatcov - DAAL - počítačové kurzy

Počítačové kurzy
+421 911 269 777
+421 907 637 377
Počítačové kurzy
e-mail: daal@daal.sk
+421 911 269 777
+421 907 637 377
e-mail: daal@daal.sk
+421 911 269 777
+421 907 637 377
Počítačové kurzy
Preplatenie PC kurzov prostredníctvom ÚPSVaR
Počítačové kurzy
Preplatenie PC kurzov prostredníctvom ÚPSVaR od 8.4.2024
Počítačové kurzy
e-mail: daal@daal.sk
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
Prejsť na obsah

Počítačové kurzy pre samoplatcov

Počítačové kurzy
Kurz Microsoft Office pre začiatočníkov

Rozsah kurzu: 40 hodín online výučby
Cena: 200 € (pre samoplatcov)

Kurz Microsoft Office pre začiatočníkov

Rozsah kurzu: 40 hodín online výučby
Cena: 200 € (pre samoplatcov)

Praktický kurz práce v programoch Microsoft Office – Word, Excel a Power Point. Naučte sa pracovať v textovom editore Microsoft Word, ovládnite tabuľky a prácu so vzorcami v tabuľkovom editore Microsoft Excel. Zvládnite prípravu zaujímavých prezentácií v programe Microsoft Power Point.

V priebehu 40 vyučovacích hodín vás naučíme prakticky ovládať 3 základné programy balíka Office. Tento kurz je určený začiatočníkom.


Návrat na obsah