Všeobecný administratívny pracovník - DAAL - počítačové kurzy

Počítačové kurzy
+421 911 269 777
+421 907 637 377
Počítačové kurzy
e-mail: daal@daal.sk
+421 911 269 777
+421 907 637 377
e-mail: daal@daal.sk
+421 911 269 777
+421 907 637 377
Počítačové kurzy
Preplatenie PC kurzov prostredníctvom ÚPSVaR
Počítačové kurzy
Preplatenie PC kurzov prostredníctvom ÚPSVaR od 8.4.2024
Počítačové kurzy
e-mail: daal@daal.sk
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
Prejsť na obsah

Všeobecný administratívny pracovník

Počítačové kurzy
Nový národný projekt "Zručnosti pre trh práce" prináša možnosť bezplatne získať finančnú podporu
na vzdelávanie či rekvalifikáciu.

Čo mám spraviť aby som mal kurz cez ÚPSVaR zadarmo?
1. Ste nezamestnaný, zamestnaný alebo na materskej/rodičovskej dovolenke a potrebujete nové zručnosti?
2. V prípade záujmu o kurz zdarma cez projekt "Zručnosti pre trh práce" najprv vypíšte našu prihlášku. (klikni na - PRIHLÁŠKA)
3. Spoločne pripravíme žiadosť. Žiadosť o preplatenie kurzu odovzdáte na Úrad práce min. 30 dní pred kurzom.
4. Po schválení žiadosti o preplatenie kurzu na Úrade práce nastúpite na váš kurz.


                                                                                             

Všeobecný administratívny pracovník
Rozsah kurzu: 80 hodín
Termín kurzov: Kurzy otvárame priebežne, podľa dohody.

Informácie o kurze
Kurz je zameraný na získanie vedomostí a zručností pre prácu v administratíve. Práca administratívneho pracovníka zahŕňa pomerne široký okruh znalostí, do ktorých spadá práca s OS Windows, strojopis, hospodárska korešpondencia, pravidlá písania a úpravy písomnosti podľa normy (STN 01 6910), formálnosti obchodnej komunikácie, hromadnej korešpondencie a pod., kancelársky balík Microsoft Office, Microsoft Outlook, efektívna komunikácia, online meetingy. Všetky tieto znalosti zjednodušujú a zrýchľujú každodennú prácu. Cieľom kurzu je zvýšiť osobnostný potenciál uchádzača, nadobudnutie profesijného rastu, získanie cenných znalostí a praktických skúseností za účelom čo najlepšieho využitia v praxi a o zlepšenie svojho postavenia na trhu práce. Absolvent je schopný rýchlo sa prispôsobiť novým technológiám a je pripravený prispieť k úspechu svojej organizácie v modernom digitálnom prostredí.

Obsah kurzu:
  • textový editor Microsoft Word - prostriedok hospodárskej korešpondencie
  • tabuľkový kalkulátor Microsoft Excel - prostriedok hospodárskej korešpondencie
  • prezentačný program PowerPoint
  • hospodárska korešpondencia – pravidlá písania a úpravy písomnosti
  • technika administratívy (teória, nácvik)
  • norma STN 01 6910, normalizovaná úprava písomností
  • formálnosti obchodnej komunikácie
  • Microsoft Outlook - práca s e-mailovým klientom, nastavenie konta a možnosti formátu pošty, skupinový e-mail, plánovanie činnosti a schôdzok. Tvorba adresárov, práca s kalendárom.
Návrat na obsah