Výpočtová technika - technika administratívy - DAAL - počítačové kurzy

Počítačové kurzy
+421944 516 434
+421907 637 377
Počítačové kurzy
Spišská Nová Ves
e-mail: daal@daal.sk
+421944 516 434
+421907 637 377
e-mail: daal@daal.sk
+421944 516 434
+421907 637 377
Počítačové kurzy
Preplatenie PC kurzov prostredníctvom ÚPSVaR/Kompas+/
počítačové kurzy
Preplatenie PC kurzov prostredníctvom ÚPSVaR/Kompas+/
počítačové kurzy
e-mail: daal@daal.sk
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
Prejsť na obsah

Výpočtová technika - technika administratívy

PC kurzy pre nezamestnaných
   
                      

   Počítačové kurzy pre nezamestnaných - možnosť preplatenia ÚPSVaR/KOMPAS+/

                                       
Výpočtová technika - technika administratívy
Rozsah kurzu: 80 hodín
Termín kurzov: Kurzy otvárame priebežne, podľa dohody.
Cenník na vyžiadanie. Cena kurzu závisí od typu a dĺžky kurzu.

Informácie o kurze
Kurz je zameraný na získanie zručnosti pre prácu v administratíve. Práca administratívneho pracovníka zahŕňa pomerne široký okruh znalostí, do ktorých spadá práca s OS Windows, strojopis, hospodárska korešpondencia, kancelársky balík Microsoft Office. Všetky tieto znalosti zjednodušujú a zrýchľujú každodennú prácu. Kurz je obsahovo zameraný na hospodársku korešpondenciu, kde cieľom kurzu je získanie vedomostí a praktických zručnosti napríklad pravidiel písania a úpravy písomnosti podľa normy (STN 01 6910), formálnosti obchodnej komunikácie, hromadnej korešpondencie a pod. Predpokladá sa, že samotný záujemca o daný kurz už má nejaké zručnosti s užívateľskými programami MS Word, MS Excel, MS PowerPoint a prostredníctvom daného kurzu si chce doplniť zručnosti ako napríklad hospodársku korešpondenciu, tvorbu kontingenčných tabuliek, tvorbu a úpravu prezentácií, využitie MS Wordu, MS Excelu ako prostriedku hospodárskej korešpondencie.

Obsah kurzu:
  • textový editor Microsoft Word - prostriedok hospodárskej korešpondencie
  • tabuľkový kalkulátor Microsoft Excel - prostriedok hospodárskej korešpondencie
  • prezentačný program Power Point v praxi
  • hospodárska korešpondencia – pravidlá písania a úpravy písomnosti
  • technika administratívy (teória, nácvik)
  • norma STN 01 6910
  • normalizovaná úprava písomností
  • komunikácia, druhy komunikácie v písomnom styku
  • formálnosti obchodnej komunikácie
     


Návrat na obsah