Výpočtová technika - technika administratívy - DAAL - počítačové kurzy

Počítačové kurzy
+421944 516 434
+421907 637 377
Počítačové kurzy
Spišská Nová Ves
e-mail: daal@daal.sk
+421944 516 434
+421907 637 377
e-mail: daal@daal.sk
+421944 516 434
+421907 637 377
Počítačové kurzy
Preplatenie PC kurzov prostredníctvom ÚPSVaR/Kompas+/
počítačové kurzy
Preplatenie PC kurzov prostredníctvom ÚPSVaR/Kompas+/
počítačové kurzy
e-mail: daal@daal.sk
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
Prejsť na obsah

Výpočtová technika - technika administratívy

Počítačové kurzy

                                                                       

Výpočtová technika - technika administratívy
Rozsah kurzu: 80 hodín
Termín kurzov: Kurzy otvárame priebežne, podľa dohody.
Cenník na vyžiadanie. Cena kurzu závisí od typu a dĺžky kurzu.

Informácie o kurze
Kurz je zameraný na získanie zručnosti pre prácu v administratíve. Práca administratívneho pracovníka zahŕňa pomerne široký okruh znalostí, do ktorých spadá práca s OS Windows, strojopis, hospodárska korešpondencia, kancelársky balík Microsoft Office, bezpečnostné technológie. Všetky tieto znalosti zjednodušujú a zrýchľujú každodennú prácu.

Obsah kurzu:
 • práca s pc a Microsoft Windows
 • internet, e-mail, bezpečnostné technológie
 • textový editor Microsoft Word
 • tabuľkový kalkulátor Microsoft Excel
 • prezentačný program Microsoft PowerPoint
 • hospodárska korešpondencia – pravidlá písania a úpravy písomnosti
 • technika administratívy (teória, nácvik)
 • norma STN 01 6910
 • normalizovaná úprava písomností
 • komunikácia, druhy komunikácie v písomnom styku
 • formálnosti obchodnej komunikácie
                                                   
Návrat na obsah