Výpočtová technika - technika administratívy - DAAL - počítačové kurzy

Počítačové kurzy
+421944 516 434
+421907 637 377
Počítačové kurzy
Spišská Nová Ves
e-mail: daal@daal.sk
+421944 516 434
+421907 637 377
e-mail: daal@daal.sk
+421944 516 434
+421907 637 377
Počítačové kurzy
Preplatenie PC kurzov prostredníctvom ÚPSVaR/Kompas+/
počítačové kurzy
Preplatenie PC kurzov prostredníctvom ÚPSVaR/Kompas+/
počítačové kurzy
e-mail: daal@daal.sk
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
Prejsť na obsah

Výpočtová technika - technika administratívy

Počítačové kurzy

                                                                       

Výpočtová technika - technika administratívy
Rozsah kurzu: 10 dní
Termín kurzov: Kurzy otvárame priebežne, podľa dohody.
Cenník na vyžiadanie. Cena kurzu závisí od typu a dĺžky kurzu.

Informácie o kurze
Kurz je zameraný na získanie zručnosti pre prácu v administratíve. Práca administratívneho pracovníka zahŕňa pomerne široký okruh znalostí, do ktorých spadá práca s OS Windows, strojopis, hospodárska korešpondencia, kancelársky balík Microsoft Office, bezpečnostné technológie. Všetky tieto znalosti zjednodušujú a zrýchľujú každodennú prácu.

Obsah kurzu:
  • textový editor Microsoft Word - nástroj hospodárskej korešpondencie
  • tabuľkový kalkulátor Microsoft Excel - nástroj hospodárskej korešpondencie
  • prezentačný program Microsoft PowerPoint v praxi
  • hospodárska korešpondencia – pravidlá písania a úpravy písomnosti
  • technika administratívy (teória, nácvik)
  • norma STN 01 6910
  • normalizovaná úprava písomností
  • komunikácia, druhy komunikácie v písomnom styku
  • formálnosti obchodnej komunikácie
                                                   

Návrat na obsah